Mletý ferozliatinový prášok FeSi 75%

Charakteristika:

Mletý prášok FeSi75 sa vyrába mletím kusového FeSi75 na vibračných a guľových mlynoch. Prášok sa triedi a homogenizuje podľa požiadaviek odberateľov.

Použitie:

Mletý prášok FeSi75 sa používa ako prímes do zváracích elektród.

Technické parametre:

FeSi75-M-425 detailná špecifikácia
FeSi75-M-600 detailná špecifikácia

Na požiadanie zákazníka je možné zabezpečiť inú granulometriu a chemické zloženie uvedených práškov.