Mletý ferozliatinový prášok FeSi 45%

Charakteristika:

Mletý prášok FeSi45 sa vyrába mletím kusového FaSi45 na vibračných a guľových mlynoch. Prášok sa triedi a homogenizuje podľa požiadaviek odberateľov.

Použitie:

Mletý prášok FeSi45 sa používa ako prímes do zváracích elektród.

Technické parametre:

FeSi45-M-315/1 detailná špecifikácia

Na požiadanie zákazníka je možné zabezpečiť inú granulometriu a chemické zloženie uvedených práškov.