Mletý ferozliatinový prášok FeSi 15%

Charakteristika:

Mletý prášok FeSi15 sa vyrába mletím kusového FeSi15 na vibračných a guľových mlynoch. Je triedený a homogenizovaný podľa požiadaviek odberateľov.

Použitie:

Mletý prášok FeSi15 sa používa na rozdružovanie minerálnych rúd, ktoré sa líšia svojimi fyzikálnymi vlastnosťami, napr. pri ťažbe magnezitu na oddelenie základného materiálu od hlušiny. Ďalej sa používa na výrobu ťažkých suspenzií v šrédrovacích strojoch na oddelenie hliníka a mosadzných častí rozdrvených materiálov. Tiež sa používa v poľnohospodárstve na triedenie semien od pliev ako aj prímes do magnetických farieb a v priemysle stavebných hmôt.

Technické parametre:

FeSi15 - MC40 detailná špecifikácia
FeSi15 - MC55 detailná špecifikácia
FeSi15 - MC60 detailná špecifikácia
FeSi15 - AMC 30 detailná špecifikácia

Na požiadanie zákazníka je možné zabezpečiť inú granulometriu a chemické zloženie uvedených práškov.