Bronzový prášok

Charakteristika:

Bronzový prášok je vzduchom atomizovaný prášok, ktorý má po atomizácii guličkový tvar s optimálnou pórovitosťou pri aplikácii.

Použitie:

Bronzový prášok sa používa ako podkladový materiál pre ložiskové materiály KU, KX. Prášok sa naspekáva na pokovovaný pás a slúži ako spojivo na klznú vrstvu, ktorá sa navalcuje. Používa sa tiež na výrobu filtrov spekaním s rôznou priepustnosťou.

Technické parametre:

Chemické zloženie % Veľkosť častíc µm (od – do) Sypná hmotnosť g/cm3
Sn5 - 12
P0,08 – 0,43
< 1000 - < 45 4,5 – 6,0

Na požiadanie zákazníka je možné zabezpečiť inú granulometriu a chemické zloženie uvedených práškov.