Atomizovaný ferozliatinový prášok FeSi 45%

Charakteristika:

Atomizovaný prášok FeSi45 sa vyrába atomizovaním tekutej predzliatiny vzduchom do vody. Výsledný prášok má pravidelný guličkový tvar, čo zabezpečí jeho optimálne vlastnosti.

Použitie:

Atomizovaný prášok FeSi45 sa používa ako prímes do zváracích elektród.

Technické parametre:

FeSi45-A-160 detailná špecifikácia
FeSi45-A-315 detailná špecifikácia
FeSi45-A-355/1 detailná špecifikácia
FeSi45-A-355/2 detailná špecifikácia

Na požiadanie zákazníka je možné zabezpečiť inú granulometriu a chemické zloženie uvedených práškov.