Atomizovaný ferozliatinový prášok FeSi 15%

Charakteristika:

Atomizovaný prášok FeSi15 sa vyrába atomizovaním tekutej predzliatiny vzduchom do vody. Výsledný prášok má pravidelný guličkový tvar, čo zabezpečí optimálnu odolnosť voči korózii, ako aj životnosť.

Použitie:

Atomizovaný prášok FeSi15 sa používa na rozdružovanie minerálnych rúd, ktoré sa líšia svojimi fyzikálnymi vlastnosťami, napr. pri ťažbe magnezitu na oddelenie základného materiálu od hlušiny. Ďalej sa používa na výrobu ťažkých suspenzií, ktoré slúžia na oddeľovanie zliatin hliníka od zliatin na báze Cu, Zn a Pb v rozdružovacích zariadeniach (šrédrovacích strojoch).

Technické parametre:

FeSi15 FEIN detailná špecifikácia
FeSi15 GROB detailná špecifikácia
FeSi15 SUPER GROB detailná špecifikácia
FeSi15-AMC-70 detailná špecifikácia

Na požiadanie zákazníka je možné zabezpečiť inú granulometriu a chemické zloženie uvedených práškov.