Medené prášky

Charakteristika

Prášok je atomizovaný vzduchom alebo vodou s rôznou veľkosťou a tvarom granúl.

Použitie

Používa sa na výrobu frikčných materiálov (brzdné systémy a spojky..), na výrobu diamantového náradia a taktiež na dekoratívne použitie

Niektoré druhy vyrábaných práškov:

  Cu-AW-500/75   (kvalita +75 µm - 200 µm)   detailná špecifikácia ...
  Cu-AW-315   (kvalita -315 µm)   detailná špecifikácia ...
  Cu-AW-100   (kvalita -100 µm)   detailná špecifikácia ...

Poznámka

Na požiadanie zákazníka je možné zabezpečiť inú granulometriu a chemické zloženie uvedených práškov.

KOVOHUTY DOLNÝ KUBÍN, s.r.o, Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, SLOVAKIA
Tel: +421 / 43 / 5832201, E-mail: kovohuty@kovohuty.com