Kontakt

Sekretariát:
Tel.:   043 / 583 22 01
E-mail:   kovohuty@kovohuty.com
 

Vedenie spoločnosti:
Generálny riaditeľ:   David B. Chapman
 043 / 583 22 50
 dbchapman@kovohuty.com
Ekonomický riaditeľ:   Helena Hudecová
 043 / 583 22 11
 hudecova@kovohuty.com
Výrobný riaditeľ:   Ján Datko
 043 / 583 22 14
 jan.datko.st@kovohuty.com
Prevádzkový riaditeľ, 
vedúci nákupu: 
 Ing. Tomáš Toček
 043 / 583 22 02
 tocek@kovohuty.com
Technický riaditeľ:   Ing. Anton Kúdelčík
 043 / 583 22 18
 kudelcik@kovohuty.com
Vedúca odbytu:   Bc. Lucia Kubániová
 043 / 583 22 09
 kubaniova@kovohuty.com
Vedúca kvality:   Mgr. Mária Šaligová
 043 / 583 22 15
 kvalita@kovohuty.com
 

Úsek nákupu:
   Albín Paluga
 043 / 583 22 06
 paluga@kovohuty.com
   Teličák Vladimír
 043 / 583 22 07
 telicak@kovohuty.com
 

Úsek odbytu:
   Bc. Lucia Kubániová
 043 / 583 22 09
 kubaniova@kovohuty.com
   Mgr. Vladimír Hein
 043 / 583 22 05
 hein@kovohuty.com
 

Technický úsek:
Vedúci TOV, 
PPO a OBP: 
 Ing. Peter Sedlár
 043 / 583 22 18
 sedlar@kovohuty.com
 

Ľudské zdroje:
   Marína Šaligová
 043 / 583 22 15
 saligova@kovohuty.com
 

Zodpovedná osoba za preverovanie podnetov
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti:
   Ing. Tomáš Toček
 043 / 583 22 02
 tocek@kovohuty.com
 

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:
   Martina Žúborová
 043 / 583 22 01
 kovohuty@kovohuty.com
 

Nakládky a vykládky kamiónov: pondelok - piatok 06.00 - 13.00 hod.


Mapa


KOVOHUTY DOLNÝ KUBÍN, s.r.o, Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, SLOVAKIA
Tel: +421 / 43 / 5832201, E-mail: kovohuty@kovohuty.com