Mletý prášok FeSi 15%

Charakteristika

Mletý prášok FeSi 15 sa vyrába mletím kusového FeSi 15 na vírivých a vibračných mlynoch. Je triedený a homogenizovaný podľa požiadaviek odberateľov.

Použitie

Používa sa na rozdružovanie minerálnych rúd, ktoré sa líšia svojimi fyzikálnymi vlastnosťami, napr. pri ťažbe magnezitu na oddelenie základného materiálu od hlušiny. Ďalej sa používa na výrobu ťažkých suspenzií v tzv. šrédrovacích strojoch na čistenie hliníka a mosadzných častí rozdrvených materiálov. Tiež sa používa v poľnohospodárstve na triedenie semien od pliev ako aj v priemysle stavebných hmôt.

Najčastejšie vyrábané produkty sú:

  FeSi15-MC 40      detailná špecifikácia ...
  FeSi15-MC 55      detailná špecifikácia ...
  FeSi15-MC 60      detailná špecifikácia ...
  FeSi15-M-(0-3,15)      detailná špecifikácia ...
  FeSi16-M-GROB/3      detailná špecifikácia ...

Poznámka

Na požiadanie zákazníka je možné zabezpečiť inú granulometriu a chemické zloženie uvedených práškov.

KOVOHUTY DOLNÝ KUBÍN, s.r.o, Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, SLOVAKIA
Tel: +421 / 43 / 5832201, E-mail: kovohuty@kovohuty.com