Cínové prášky

Charakteristika

Jemné cínové prášky, atomizované vodou.

Použitie

Cínový prášok sa používa ako tekutá zložka pri spekaní rôznych práškových materiálov a tiež ako spojivo do samomazných puzdier na báze CuSn pre zvýšenie ich mechanických vlastností.

Niektoré druhy vyrábaných práškov:

  Sn-AW-63      detailná špecifikácia ...
  Sn-AW-45      detailná špecifikácia ...

Poznámka

Na požiadanie zákazníka je možné zabezpečiť inú granulometriu a chemické zloženie uvedených práškov.

KOVOHUTY DOLNÝ KUBÍN, s.r.o, Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, SLOVAKIA
Tel: +421 / 43 / 5832201, E-mail: kovohuty@kovohuty.com