Atomizovaný prášok FeSi45

Charakteristika

Atomizovaný prášok FeSi 45 sa vyrába rozstrekovaním tekutej predzliatiny vzduchom do vody. Výsledný prášok má po úprave guličkový tvar, čo zabezpečí jeho optimálne vlastnosti.

Použitie

Rozstrekovaný prášok ferosilícium 45% sa používa ako prímes do zvarovacích elektród.

Najčastejšie vyrábané produkty sú:

  FeSi45-A-200      detailná špecifikácia ...
  FeSi45-A-315      detailná špecifikácia ...
  FeSi45-A-355/2   (kvalita -355 µm)   detailná špecifikácia ...
  FeSi45-A-400      detailná špecifikácia ...

Poznámka

Na požiadanie zákazníka je možné zabezpečiť inú granulometriu a chemické zloženie uvedených práškov.

KOVOHUTY DOLNÝ KUBÍN, s.r.o, Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, SLOVAKIA
Tel: +421 / 43 / 5832201, E-mail: kovohuty@kovohuty.com