Atomizovaný prášok FeSi15

Charakteristika

Atomizovaný prášok FeSi15 sa vyrába rozstrekovaním tekutej predzliatiny vzduchom do vody. Výsledný prášok má pravidelný guličkový tvar, čo zabezpečí optimálnu odolnosť voči korózii, ako aj životnosť.

Použitie

FeSi 15 sa používa na rozdružovanie minerálnych rúd, ktoré sa líšia svojimi fyzikálnymi vlastnosťami, napr. pri ťažbe magnezitu na oddelenie základného materiálu od hlušiny. Ďalej sa používa na výrobu ťažkých suspenzií, ktoré slúžia na oddeľovanie zliatin hliníka od zliatin na báze Cu, Zn a Pb v rozdružovacích zariadeniach (šrédrovacích strojoch). Tiež sa používa v poľnohospodárstve na triedenie semien od pliev v zariadeniach, ktoré pracujú na princípe magnetickej separácie.

Najčastejšie vyrábané produkty sú:

  FeSi15 FEIN   (kvalita -200 µm)   detailná špecifikácia ...
  FeSi15 GROB   (kvalita -315 µm)   detailná špecifikácia ...
  FeSi15 SUPER GROB   (kvalita -315 µm)   detailná špecifikácia ...
  FeSi15-AMC-70   (kvalita -100 µm)   detailná špecifikácia ...

Poznámka

Na požiadanie zákazníka je možné zabezpečiť inú granulometriu a chemické zloženie uvedených práškov.

KOVOHUTY DOLNÝ KUBÍN, s.r.o, Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, SLOVAKIA
Tel: +421 / 43 / 5832201, E-mail: kovohuty@kovohuty.com