Profil spoločnosti

Areál spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.
KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. bola založená v marci 1996. Budovy a zariadenie boli kúpené od spoločnosti ZVL-PM Dolný Kubín, ktorá mala dlhoročnú tradíciu vo výrobe ferozliatinových práškov a neželezných práškov.
Politika kvalityVýroba predstavuje 3 hlavné oblasti:

  • výroba atomizovaných ferozliatinových práškov
  • výroba mletých ferozliatinových práškov
  • výroba neželezných práškov na báze medi, cínu, zinku a olova

  • KOVOHUTY DOLNÝ KUBÍN, s.r.o, Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, SLOVAKIA
    Tel: +421 / 43 / 5832201, E-mail: kovohuty@kovohuty.com